Tiếng Anh đàm thoại phần 1- Nói chuyện điện thoại

Phần 1: NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI

talk on telephone.jpg

Tình huống 1: You’re so difficult to get through to!

Sydney: Did you call Ben last night?
John: Yes.  I tried to get a hold of him last night, but it was so difficult to get through.
Sydney: That’s strange.  Maybe he was on the Net.
John: That’s probably itNo wonder the line was busy all the time!  Maybe he ought to get another line.
Sydney: Or he should get call-waiting
 • get through to: kết nối với
 • get a hold of: gọi điện cho ai
 • That’s probably it!: chắc vậy rồi
 • No wonder: hèn gì

Tình huống 2: I kept getting a busy signal

Sandy: Why didn’t you call me yesterday?
Thomas: I tried to get a hold of you, but I couldn’t get through.
Sandy: What time did you call?
Thomas: I tried all morning.
Sandy: Then I can’t understand why you couldn’t get through.
Thomas: I kept getting a busy signal.
Sandy: Hmmmm…..
 • get a busy signal: bị bận máy

Tình huống 3: Is your phone out of order?

Ruben: Is your phone out of order?
  Donna: What do you mean?
  Ruben: I tried calling you all last night, but I couldn’t get through.
  Donna: Oh, I was on the phone all night.   Sorry about that.
  Ruben: Well, you might wanna add call-waiting to your phone service if you’re always on the phone
  Donna: I guess so.
 • be out of order: bị trục trặc
 • be on the phone: đang bận máy
 • I guess so: tôi cũng đoán vậy

Tình huống 4: My telephone was disconnected

Lucy: What’s wrong with your phone, Dale?  I tried to call you all night last night.
  Dale: I’m sorry.  No one was able to get through yesterday.  My telephone was disconnected by the phone company.
  Lucy: What happened?  Didn’t you pay the bill?
  Dale: Well…er…I forgot.
 • What’s wrong with: có chuyện gì với.. vậy?

Tình huống 5: We seem to have a bad connection on the phone

Howard: I can hardly hear you, Nick!
Nick: Oh, we seem to have a bad connection on this phone.
Howard: Could you speak up, please?
Nick: I’m talking as loud as I can.
Howard: I’m going to hang up and call again.
Nick: All right!
 • can hardly hear: khó nghe rõ
 • have a bad connection: kết nối chậm/tệ
 • speak up: nói lớn lên
 • hang up: gác máy

Tình huống 6: Would you care to leave message?

John Hello, may I speak to Mr. Brown?
Secretary He just left.
John When do you expect him back?
Secretary I’m sorry, but he’s gone for the day.  Would you care to leave a message?
John Could you tell him that John Smith called and have him call me back tomorrow?
Secretary Sure.  May I have your phone number?
John I think he has my number.
Secretary Thank you, Mr. Smith.  I’ll tell him you called.
John Thanks.
 • May I talk to: cho tôi nói chuyện với
 • leave a message: để lại lời nhắn

Tình huống 7: Would you like to leave a message?

Joe Hello, May I speak to Mr. Brown?
Secretary I’m sorry.  He’s out to lunch.  Would you like to leave a message?
Joe What time do you expect him back?
Secretary Mr. Smith should be back in half an hour.
Joe: Thank you.  I’ll try back later.
 • be out to lunch: đi ra ngoài ăn trưa
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s